Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 04 2015

klaroux
Bliskość jest w dzisiejszych czasach tak rzadka, że aż magiczna.
— Janusz Leon Wiśniewski "Martyna"
Reposted fromMissMurder MissMurder viamuminek muminek
klaroux
2752 7d7f
Do Ciebie. Do Twojego łóżka. W Twoje ramiona
Sponsored post
soup-sponsored
Reposted bySchrammelhammelMrCoffeinmybetterworldkonikonikonikonikoniambassadorofdumbgroeschtlNaitliszpikkumyygittimmoejeschge
klaroux
0979 71f3
Reposted fromnyaako nyaako viaiblameyou iblameyou
8364 5182
Reposted frommirowsky mirowsky
6188 25f9 500

rubyetc:

mm speedy 

Reposted fromluminescentloser luminescentloser vialexxie lexxie
klaroux
moja kochana ;**
klaroux
Postanowiłem zostać w łóżku do południa. Może do tego czasu szlag trafi połowę świata i życie będzie o połowę lżejsze.
— bukowski
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viawyliczanka wyliczanka
klaroux
Jeżeli coś do­tyka cię, znaczy: do­tyczy cię. Jeżeli­by nie do­tyczyło cię - nie do­tykałoby cię, nie zrażało, nie ob­rażało, nie drażniło, nie kuło, nie ra­niło. Jeżeli bro­nisz się, znaczy: czu­jesz się ata­kowa­ny. Jeżeli czu­jesz się ata­kowa­ny, znaczy: jes­teś cel­nie tra­fiony. Miej to na uwadze.
— Edward Stachura
Reposted fromawkwardx awkwardx viaszalony-virus szalony-virus
klaroux

to
nie my
krzykniemy
miłość

my to
krzyk niemy
my
toniemy

— katarzyna wołyniec
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viamattieu mattieu
4097 b19c
Reposted frommirowsky mirowsky
klaroux
Ciebie jednego tylko mam i właśnie Ciebie tylko nie mam.
— A. Osiecka
Reposted fromailurophile ailurophile viaolakocie olakocie
klaroux
8756 30de
Reposted fromhole-love hole-love viasatyra satyra
klaroux
7410 5269 500
Tak M.Halber "najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere vialexxie lexxie
8845 9253 500
Reposted fromsunlight sunlight vialexxie lexxie
klaroux
Gdy kogoś nie ma, gdy ktoś, kto był najcenniejszy, kto ustawiał wokół ciebie fizykę, ktoś, bez kogo może wyłączyć się grawitacja, a tabliczka mnożenia stracić ważność, gdy ten ktoś znika, możesz dalej żyć, chodzić, jeść, odbierać telefony. Po prostu za tobą dryfuje nadpalona dziura. Coś cały czas do ciebie nadbiega, aby schwycić cię za szyję, przylepić się do ciebie i już nie puścić, coś wystającego z tej dziury. Nieobecność jest tylko brakiem obecności.
— Jakub Żulczyk- Radio Armagedon
Reposted fromolakocie olakocie
3711 6a58
Reposted frommirowsky mirowsky
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...