Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 04 2015

3696 f4b7
Reposted frommirosia mirosia
5331 85fb 500
Reposted fromeemanee eemanee viamirosia mirosia
klaroux
4739 9b2b 500
Reposted fromrol rol viamirosia mirosia
8497 c998 500

― Closer (2004)
Dan: I’ll always love you. I hate hurting you.
Alice: Then why are you?

Reposted fromkattrina kattrina viamattieu mattieu
klaroux
Ja nie wiem jak się wymyśla coś wielkiego, ja właściwie nic nie wiem, ja chcę poleżeć trochę pod kołdrą.
— Małgorzata Halber ‘Najgorszy człowiek na świecie’
klaroux
Chwilami zazdroszczę im takiego codziennego, nudnego szczęścia, tylko z tego powodu, że są razem i patrzą na rośliny. Ja nigdy nikomu nie umiałam dać spokoju. Sobie też. 
— Osiecka do Przybory
Reposted frommodliszka modliszka viawyliczanka wyliczanka
6111 f1f9
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy vialexxie lexxie
7908 ed96 500
Reposted fromursulastrausss ursulastrausss vialexxie lexxie
klaroux
Potem znów siedzę na łóżku i przelatuje prze mnie wiele uczuć, które nie całkiem pojmuję. Potem zabraniam sobie myślenia. Istnieją pytania bez odpowiedzi.
— bukowski.
Reposted fromrol rol viaolakocie olakocie
klaroux
klaroux
Panować można nad tym, co się myśli, ale nie nad tym, co się czuje.
— Eric-Emmanuel Schmitt
Reposted fromdreamadream dreamadream viamuminek muminek
klaroux
8806 1448 500
!! "najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viamuminek muminek
klaroux
Nikt nie chce być singlem, ale też mało kto umie zbudować związek. Nakarmieni popkulturą, wypchani sztucznymi wzorcami oczekujemy od drugiej strony wyimaginowanej doskonałości, sami za bardzo nie chcąc nic dawać. Wyposażamy naszych wyimaginowanych partnerów w zestawy często sprzecznych cech, przy okazji doczepiając im w fantazjach twarze znanych, amerykańskich aktorów. Nie potrafimy przyjąć do wiadomości faktu, że zawsze ten ktoś będzie podobał nam się trochę mniej, zawsze czymś nas wkurzy, zawsze w jakiś sposób zawiedzie nasze zaufanie, o czymś zapomni, gdzieś się spóźni, gdzieś posieje naszą ulubioną rzecz. Jest to dla nas nie do zniesienia, bo moment, gdy życie rozmija się z naszymi marzeniami, traktujemy jako osobistą klęsk.
— Żulczyk
Reposted fromklopokot klopokot viamuminek muminek
klaroux
5559 9477
The Great Gatsby
Reposted fromhtheory htheory viailovemovies ilovemovies
3354 7bea 500
Reposted frommirosia mirosia
klaroux
Przyjdzie taka chwila, gdy stwierdzisz, że wszystko się skończyło. To właśnie będzie początek
— Louis L'Amour
Reposted fromswojszlak swojszlak viawyliczanka wyliczanka
klaroux
BOJĘ SIĘ, ŻE WSZYSTKIM WYJDZIE ŻYCIE, A MI NIE
Reposted frombittersweetxoxo bittersweetxoxo vialexxie lexxie
9994 d79e 500
Reposted fromgemmy gemmy vialexxie lexxie
klaroux
Pierwsza zmysłowość zawsze tyczy pleców. Wszyscy w koło ględzą o pierwszym pocałunku; a przecież zawsze, jak ją pierwszy raz całujesz, twoja dłoń jej plecy obejmuje.  I bez tego objęcia, bez dłoni na plecach nie ma pocałunku. Wyobraź sobie słynny pierwszy pocałunek z luźno opuszczonymi wzdłuż ciała rękami.  Bez dotykania pleców nie ma pocałunku, bez dotykania pleców nie ma wzajemnej skłonności, bez dotykania pleców nie ma seksu, bez dotykania pleców nie ma miłości.
— Jerzy Plich
Reposted fromzabka zabka viabubsoon bubsoon
klaroux
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl